2 thg 4, 2013

Sydney: Emirates - Qantas không diễn Airbus A380


(Viet Aviation) Đánh dấu sự hợp tác giữa Emirates và Qantas, 2 hãng này đã có màn diễn hành ấn tượng bay thấp ngang qua các công trình nổi tiếng ở thành phố Sydney. Chiêm ngưỡng bộ ảnh ấn tượng nhất trong tháng!

>> Cabin crew Emirates làm quen với Windows 8 <<
>> Qantas sánh đôi cùng Emirates từ tháng 4/2013 <<


Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: AussiePomm

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: AussiePomm

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: AussiePomm

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Halans

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Halans

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Halans

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Qantas Facebook

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Qantas Facebook

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Qantas Facebook

Emirates / Qantas Airbus A380. Photo: Qantas Facebook


Lido Bingo
Photo: Flickr.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét