7 thg 8, 2012

Mô hình Hamburg Airport y như thật tại Đức (P2)

(Viet Aviation) Các loại máy bay siêu nhỏ tại phi trường Hamburg Minitur Wunderland.

>> Phần 1: Toàn cảnh Minitur Hamburg Airport <<

Jonathan M HH

.patrick.BasketBalNieuws.nl

Foto JB Hilversum

DearEdward

Liquid Oh


BasketBalNieuws.nl

Foto JB Hilversum

Hải Vũ
Photo:  Flickr.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét